Praktijk


De Weergave verleent hulp aan mensen die in conflict zijn met zichzelf, op psychologisch en/of sociaal gebied.

Omdat elk mens uniek is, zal de vorm en duur van de behandeling maatwerk zijn. 

Het doel is de oorspronkelijke identiteit van (jong-)volwassenen op te sporen / weer te geven, zodat de mens zichzelf, zijn omgeving en het leven durft te omarmen. 

De naam “De Weergave” heeft een dubbele betekenis: 

1. Teruggave (weergave) van kostbare persoonlijke aspecten die verdwenen of geroofd zijn door moeilijke of verdrietige gebeurtenissen

2. De mens als beelddrager of weergave van God, geschapen om een afspiegeling van Hem te zijn

 


"ik durf nu mijn mening te geven"

"orde en rust in mijn hoofd"

"de positieve woorden over mij heb ik als waarheid ervaren"

"ik neem iemands problemen niet meer op me, maar kan ze bij de ander laten"

"dat heb ik nog nooit zo bekeken"

"de gekregen handvatten helpen mij enorm"